NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Acoustic

Tafelaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 6.5
Schilkleur G
Vleeskleur 6.1
Knolvorm RO
Ogen 7.1
Regelmaat knol 7.2
Grootte knol 7.8
Sortering 7.7
Drogestof gehalte 18.2
Cons. kwaliteit 8AAB
Kiemrust 3.8

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving
Bewaring
5
8 maanden
Resistentie
Bladrol
A-virus
X-virus
Y-virus
Yntn-virus
Phytophthora loof 9.5
Phytophthora knol 9.5
Schurft 6.1
Kringerigheid
Stootblauw 9
Doorwas 6.8
Ro1 9
Ro2/3 6
Pa2 1
Pa3 1
wz 1 (D1) 9
wz 2/6 (G1/O1) 4
wz 18 (T1) 5

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.