NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Lady Jane

Fritesaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 6,1
Schilkleur DG
Vleeskleur 7,4
Knolvorm LO
Ogen 7,2
Regelmaat knol 6,5
Grootte knol 7
Sortering 7
Drogestof gehalte 23,2
Cons. kwaliteit BC
Kiemrust 5,4

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Stressbestendig makkelijk te telen frites ras.

Resistentie tegen Phytophthora.

Zeer hoge opbrengst/ha.

Goed drogestof gehalte.

Mooie bakkleur tijdens gehele bewaarperiode.

Bewaring
7
8 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 8
X-virus 8
Y-virus 7
Yntn-virus
Phytophthora loof 9
Phytophthora knol
Schurft 6,8
Kringerigheid
Stootblauw 23
Doorwas 7,3
Ro1 9
Ro2/3 3
Pa2 3
Pa3 1
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1)
wz 18 (T1) 4

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Plant diep genoeg in een grote rug om groene knollen te vermijden.

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.