NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Sound

Tafelaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 6,6
Schilkleur LG
Vleeskleur 6,4
Knolvorm LO
Ogen 7,5
Regelmaat knol 6,6
Grootte knol 7
Sortering 7
Drogestof gehalte 19,7
Cons. kwaliteit AB
Kiemrust 6,6

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Robuust en stressbestendig ras met hoge opbrengst.

Resistentie tegen Phytophthora.

Mooi drogestof gehalte.

Lang ovale knollen met mooie schil.

Bewaring
4
6 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 8
X-virus 8
Y-virus 7
Yntn-virus
Phytophthora loof 9
Phytophthora knol
Schurft 6,7
Kringerigheid
Stootblauw 17
Doorwas 7
Ro1 9
Ro2/3 4
Pa2 3
Pa3 1
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1)
wz 18 (T1) 4

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.