NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Cupido

Tafelaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 7,6
Schilkleur LG
Vleeskleur 6,4
Knolvorm ROO
Ogen 7,6
Regelmaat knol 7,2
Grootte knol 7.5
Sortering 8
Drogestof gehalte 20,4
Cons. kwaliteit 8A
Kiemrust 6,3

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Combineert een mooie schil met een vrij vast kooktype;
vroeg ras; dit ras geeft een hoge opbrengst met grove knollen met vlakke ogen;
verkleurt niet na koken; kooktype A (vrij vast).

Bewaring
4
7 maanden
Resistentie
Bladrol 6
A-virus 9
X-virus 9.5
Y-virus 9.5
Yntn-virus R
Phytophthora loof 2,9
Phytophthora knol 6
Schurft 5,6
Kringerigheid 8
Stootblauw 6
Doorwas 7,0
Ro1 9
Ro2/3
Pa2
Pa3
wz 1 (D1)
wz 2/6 (G1/O1) 7
wz 18 (T1)

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

Algemeen:

- Niet vroeg poten in koude grond.

- Voorkom te sterke kieming.

- Licht gevoelig voor Sencor (metribuzin).

- Goed laten afharden voor het rooien.

- Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren.

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.