NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Soprano

Tafelaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 7,4
Schilkleur LG
Vleeskleur 6,0
Knolvorm LOO
Ogen 7,7
Regelmaat knol 7,2
Grootte knol 8
Sortering 7
Drogestof gehalte 19,5
Cons. kwaliteit 8ABB
Kiemrust 4,9

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Combineert een goed uiterlijk met een gelijkmatige sortering;
hoge marktbare opbrengst, zelfs onder moeilijke omstandigheden;
kooktype B (licht kruimig).

Bewaring
4
6 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 8
X-virus 8
Y-virus 6
Yntn-virus 7
Phytophthora loof 3,6
Phytophthora knol 7
Schurft 5,4
Kringerigheid 7
Stootblauw 8
Doorwas 7,5
Ro1 2
Ro2/3
Pa2
Pa3
wz 1 (D1) 8
wz 2/6 (G1/O1) 6
wz 18 (T1)

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

- Gevoelig voor schurft.

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.