NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Lady Anna

Fritesaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 6,2
Schilkleur G
Vleeskleur 6,7
Knolvorm LLO
Ogen 7,6
Regelmaat knol 7,1
Grootte knol 7
Sortering 7
Drogestof gehalte 23,3
Cons. kwaliteit 8ABB
Kiemrust 6,2

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Deze mooie langvormige aardappel is uitermate geschikt voor de fritesindustrie.
Het verwerkingsrendement is hoog. Lady Anna is absoluut niet blauwgevoelig, schurftgevoelig of doorwasgevoelig. Verder heeft Lady Anna een resistentie voor aardappelmoeheid (A,B,C en D). Lady Anna bakt door haar stabiele suikergedrag van het begin tot het eind van een aardappelseizoen.

Bewaring
6
8 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 8
X-virus 8
Y-virus 7
Yntn-virus 7
Phytophthora loof 4,2
Phytophthora knol
Schurft 7,1
Kringerigheid 8
Stootblauw 9
Doorwas 7,3
Ro1 9
Ro2/3 8
Pa2 8
Pa3 2
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1) 4
wz 18 (T1) 8

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

-Niet vroeg poten in koude grond.
-Niet te diep planten.
-Lady Anna groeit diep in de rug.

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.