NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Lady Olympia

Fritesaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 6,4
Schilkleur LG
Vleeskleur 6,8
Knolvorm LOO
Ogen 7,0
Regelmaat knol 6,7
Grootte knol 8
Sortering 7.5
Drogestof gehalte 22,3
Cons. kwaliteit 8BBC
Kiemrust 6,7

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Ras dat voldoet aan specifieke, hoge eisen van de fritesindustrie; onderscheidt zich door de prima friteskwaliteit en de sublieme bakkleur, ook na zeer lange bewaring;
knol met vlakke ogen en lichtgele vleeskleur; mogelijkheid tot bewaring voor lange tijd bij lagere temperatuur; dit ras is weinig gevoelig voor stootblauw; kooktype BCC (kruimig).

Bewaring
6
8 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 9
X-virus 9
Y-virus 8.5
Yntn-virus 7
Phytophthora loof 3,0
Phytophthora knol 5
Schurft 6,4
Kringerigheid 7
Stootblauw 7
Doorwas 6,3
Ro1
Ro2/3
Pa2
Pa3
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1) 8
wz 18 (T1)

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

-Gevoelig voor de volle dosering Sencor voor opkomst.
-Pootgoed goed los laten komen.
-Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.
-Goed laten afharden voor het rooien.
-Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren.

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.