NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Lady Claire

Chipsaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 7,6
Schilkleur DG
Vleeskleur 6,7
Knolvorm RO
Ogen 6,8
Regelmaat knol 7,4
Grootte knol 6.5
Sortering 8
Drogestof gehalte 23,6
Cons. kwaliteit
Kiemrust 6,4

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Een chipsaardappel die inspeelt op jaarrond voorziening van chipsindustrie. Van een “uiterste houdbaarheidsdatum” is nauwelijks sprake. De blankschillige, vrij geelvlezige knollen zijn rond-ovaal en gemakkelijk schilbaar. Het ras heeft een goede opbrengst en een hoog drogestofgehalte. In tegenstelling tot vele andere rassen met een hoog drogestof gehalte, heeft Lady Claire een vrij vroege rijptijd. Dit maakt het mogelijk een optimaal tijdstip te kiezen voor de oogst. Lady Claire kan met uitstekende resultaten worden opgeslagen bij een temperatuur van 5°C (41°F).

Bewaring
6
8 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 9
X-virus 7
Y-virus 6.5
Yntn-virus 7
Phytophthora loof 3,1
Phytophthora knol 6
Schurft 7,2
Kringerigheid 6
Stootblauw 7
Doorwas 7,0
Ro1 9
Ro2/3
Pa2
Pa3
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1) 7
wz 18 (T1)

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

-Pootgoed goed los laten komen.
-Gevoelig voor de volle dosering Sencor voor opkomst.
-Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.
-Gevoelig voor Alternaria.
-Goed laten afharden voor het rooien.
-Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren.
-Gevoelig voor drukplekken.
-Voorzichtig zijn met kiemremmingsmiddel bij inschuren!

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.