NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Lady Rosetta

Chipsaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 6,6
Schilkleur R
Vleeskleur 6,1
Knolvorm R
Ogen 6,0
Regelmaat knol 7,9
Grootte knol 7
Sortering 8.5
Drogestof gehalte 25,0
Cons. kwaliteit
Kiemrust 4,7

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Bereikt haar drogestofgehalte en lage suikers al vroeg in het seizoen. Dit maakt Lady Rosetta HET chipsras vanaf de vroege leveringen direct van het veld, tot de midden-lange bewaring. Roodschillige, ronde uniforme knol en vrij vlakke ogen. Tevens uitstekend geschikt voor zetmeel en puree. De oogstzekerheid is hoog met een goed rendement door een homogene knolsortering. De ontwikkeling van het gewas is vrij snel en met de juiste teelttechniek is teelt in alle teeltgebieden mogelijk. Vrij snelle loofontwikkeling met goede bodembedekking.

Bewaring
8
4 maanden
Resistentie
Bladrol 6
A-virus R
X-virus R
Y-virus 7,5
Yntn-virus 7
Phytophthora loof 3,2
Phytophthora knol 5.5
Schurft 6,5
Kringerigheid 7.5
Stootblauw 4
Doorwas 7,0
Ro1 9
Ro2/3
Pa2 1
Pa3 1
wz 1 (D1) 9
wz 2/6 (G1/O1) 7
wz 18 (T1)

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

-Pootgoed goed los laten komen.
-Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.
-Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren.
-Voorkom stootblauw.

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.