NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Lady Britta

Chipsaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 7,0
Schilkleur G
Vleeskleur 7,9
Knolvorm RO
Ogen 6,4
Regelmaat knol 6,8
Grootte knol 6,5
Sortering 8
Drogestof gehalte 24,6
Cons. kwaliteit
Kiemrust 6,4

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Het chips ras Lady Britta is af land prima te verwerken dankzij de vroege afrijping. Lady Britta is ook uitstekend te bewaren door het laag blijvende suikergehalte in de knol. De mooie diepgele vleeskleur, de vlakke ogen en de uniforme maat in de sortering zijn aanvullende positieve kenmerken. Deze raskenmerken resulteren in hoge rendementen tijdens de verwerking tot eindproduct. Het ras leent zich uitermate goed voor teelt op zandgronden.

Bewaring
7
8 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 7
X-virus 8
Y-virus 7
Yntn-virus 1
Phytophthora loof 3,9
Phytophthora knol 7
Schurft 8,0
Kringerigheid 7
Stootblauw 6,5
Doorwas 7,1
Ro1 1
Ro2/3
Pa2 1
Pa3 1
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1) 4
wz 18 (T1)

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

-Pootgoed goed los laten komen.
-Voorzichtig met Sencor, nog weinig praktijk ervaring met Sencor.

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.