NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Rock

Tafelaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 6,0
Schilkleur LG
Vleeskleur 6,6
Knolvorm O
Ogen 7,4
Regelmaat knol 7,4
Grootte knol 7,5
Sortering 7,5
Drogestof gehalte 22,0
Cons. kwaliteit 8BCC
Kiemrust 4,2

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Rock

Veelzijdig ras zowel voor het tafel als frites segment.

• ABCD resistentie.
• Mooi sterk gelijkmatig ontwikkelend ras.
• Hoge drogestof aardappel geschikt voor tafelaardappel en thuisfrieter.
• Maakt veel knollen aan.
• Hoge opbrengst/ha.
• Kooktype kruimig.

Bewaring
6
6 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 7
X-virus 7
Y-virus 6
Yntn-virus 7
Phytophthora loof 4
Phytophthora knol
Schurft 6,8
Kringerigheid 8
Stootblauw 7
Doorwas 8
Ro1 9
Ro2/3 9
Pa2 9
Pa3 3
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1) 3
wz 18 (T1) 3

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

-Licht gevoelig voor Sencor (metribuzin).

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.