NL    EN    DE    FR    ES    IT    
Use what you produce

Lady Christl

Tafelaardappelen
Eigenschappen
Rijptijd 8,4
Schilkleur G
Vleeskleur 6,6
Knolvorm LOO
Ogen 7,4
Regelmaat knol 7,1
Grootte knol 7
Sortering 7
Drogestof gehalte 19,1
Cons. kwaliteit 8A
Kiemrust 2,8

Toelichting

9=gunstig ... 1=ongunstig
*(1): L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood
*(2): Schilkleur: 8=geel ... 4=wit
*(3): Knolvorm: R=rond O=ovaal L=lang

Omschrijving

Uitstekende presentatie: lang-ovale knolvorm; is vrij geelvlezig; uitstekend wasserijgeschikt; jaarrond levering door teelt in diverse gebieden; het gewas produceert veel knollen in een uniforme sortering; hoge marktbare opbrengst; vroeg ras; kooktype AAB (vastkokend); uitmuntende consumptiekwaliteit; biedt de teler zekerheid door vroegheid;

Bewaring
5
6 maanden
Resistentie
Bladrol 7
A-virus 9
X-virus 7
Y-virus 9
Yntn-virus R
Phytophthora loof 3,2
Phytophthora knol 8
Schurft 7.3
Kringerigheid 6
Stootblauw 6
Doorwas 7.1
Ro1 9
Ro2/3
Pa2
Pa3
wz 1 (D1) 10
wz 2/6 (G1/O1) 7
wz 18 (T1)

R=resistent ... 1=zeer vatbaar
Ro/Pa(x) = Globodera rostochiensis / pallida pathotype(x)

RESISTENTIE TEGEN AARDAPPELCYSTEAALTJES:
Ro1(=A), Ro2/Ro3(=BC), Pa2(=D), Pa3(=E)
(9 = resistent; 1 = zeer vatbaar)
WRATZIEKTE:
wz 1(D1), wz 2/6 (G1/O1, wz 18 (T1)
(10 = resistent, 3 = zeer vatbaar)

Advies

Heeft u specifiek advies nodig over plantafstand of bemesting? Vraag het uw lokale leverancier of uw Meijer contactpersoon.

-Niet voorkiemen.
-Licht gevoelig voor Sencor (metribuzin).
-Voorkom aantasting door Rhizoctonia.
-Op lichtere, weinig naleverende grond kan derde N-gift zinvol zijn.
-Let op magnesium gebrek.
-Goed laten afharden voor het rooien.              
-Pas op voor zilverschurft.              
-Voorzichtig zijn met kiemremmingsmiddel bij inschuren!

C. Meijer B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruikmaken van deze gegevens.